Kirkegård i udvikling

“Kirkegård i udvikling, eksempler og løsninger “, book published by Copenhagen University in 2019 (danish).

EVM landskab was part of the editorial board and contributed to the work with on-site analysis, photographs, graphic design advising, drawings and illustrations for all chapters of the publication.

Kirkegårdens rolle som attraktiv begravelsesplads er under pres. Tyndere befolkede landsogne og nye begravelsesønsker udfordrer den nuværende
udformning og kan forringe kirkegårdenes folkelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdi. Det er en udfordring, men også en mulighed for at udvikle kirkegården og dens rolle i lokalmiljøet. På den baggrund tog gruppen bag Kirkegårdskonferencen i 2017 initiativ til at samle eksempler, som kan inspirere menighedsråd, provstiudvalg og medarbejdere til at videreudvikle kirkegårdene.


Resultatet er denne bog, som er udarbejdet af Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Københavns Universitet. Grundlaget er besøg på over 30 kirkegårde rundt om i landet i 2018, samtaler med rådgivende landskabsarkitekter og analyser af en lang række udviklingsplaner. Langt hovedparten af billederne er fra de besøgte kirkegårde, og alle tegninger er udarbejdet til bogen.


Bogen præsenterer eksempler på kirkegårde, der er i gang med en udviklingsproces. Eksemplerne kommer fra næsten alle dele af landet og viser forskellige typer kirkegårde med hver deres udfordringer. Bogen beskriver desuden løsninger på typiske problemer, bl.a. i forhold til træer, græs og belægninger. Ideen er at vise, hvordan andre gør, som hjælp og inspiration til at finde sine egne løsninger. Netop på kirkegårde kan man sjældent bruge standardløsninger, og hver kirkegård skal ses som noget særligt. Alligevel er der en hel del fælles træk, som gør det muligt at dele erfaringer.
Bogen viser desuden, hvilke potentialer og bindinger der ligger i arbejdet
med at udvikle kirkegårdene, og er dermed også et bidrag til debatten om fremtidens kirkegårde.

Forfatterne
Jan Støvring
Marie Schnell
Palle Kristoffersen
Hans Peter Ravn
Tilde Tvedt
Anne Mette Dahl Jensen
Elzélina Van Melle
Iben M. Thomsen
Oliver Bühler
Torben Dam

Alle er tilknyttet Sektion for Landskabsarkitektektur og Planlægning, Sektion for Skov, Natur og Biomasse eller Skovskolen på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet-