More than a tree

Perhaps it’s enough to look at a tree?

Af Elzélina Van Melle, Landskabsarkitekt, Mdl.

Flere og flere aktuelle studier viser konkrete resultater om, hvor meget træer og ”trælandskaber” (treescapes) betyder for vores helbred. Sidste år kunne man fx læse en spændende artikel i The New Yorker om Marc Bermans forskning, som konkluderede, at næroplevelsen af 10 træer ved en boligblok kan betyde op til 1% forbedret sundhed, hvilket svarer til en stigning i indtægter på 67.850 kr. per år for de mennesker, der lever der (1).

Studiet, der er publiceret i tidsskriftet Nature (2), afslører en række interessante fakta som fx at de sundhedsmæssige fordele næsten udelukkende stammer fra træer plantet langs gader og i forhaver (mange passerer dem), mens træer i baggårde eller parker ikke ser ud til at skabe nær så stor forskel. Derudover forklarer forskeren, at man egentlig ikke behøver at nyde oplevelsen af træer for at få gavn af dem – nogle tidligere studier i samarbejde med Kaplan (3) påviser nemlig, at et fuldstændig ubevidst ’syn’ på et træ skaber en særlig ’blød fascination’ i hjernen, som har lige så stor effekt som en bevidst oplevelse. Man lærer også, at træer i landskabet har en positiv indflydelse på mennesket pga. deres organiske arkitektur og stærke farvekontraster – en ting (menneskelig) byggede strukturer fx ikke har.

Disse fakta er reelle, gode nyheder for os, for det giver konkret data om, hvor vigtig en rolle træer spiller i landskabsarkitektur og byrumsprojekter, og hvordan de derved understøtter landskabsarkitekternes primære kompetence – at sikre balancen mellem det dyrkede og det byggede (4).

Men samtidig fokuseres der også på nogle mindre undersøgte, men ikke mindre interessante aspekter ved træer – deres særlige æstetiske egenskaber, som alle synes at være positivt påvirket af. Det sidste peger især på træers fascinerende form og skiftende farvekontraster som værende afgørende for menneskers trivsel. Men er det egentlig ikke noget have- og billedkunstnere, landskabsarkitekter og naturelskere altid har været bevidste om?

Spørgsmålet er, om træers æstetiske værdi er ved at finde et videnskabeligt fundament? Kan man forstille sig, at de varierende former og levende farver i træer snart vil kunne anerkendes som lige så vigtige servicer som andre anerkendte økosystem ‘servicer’ (fx nedsættelse af luftforurening og af luftopvarmning, regnvandsoptagelse) træer så generøst tjener mennesker med? (5)

Kvalificering af træerne, særligt i bylandskabet, er noget vi landskabsarkitekter kun kan glæde os over.

Når træer repræsenterer en af de mest universelle kulturparadigmer i verden (6) kan man dog undre sig over, at der overhovedet er behov for den slags ’demonstrationer’ for at vi endelig respekterer og anerkender træernes rolle i vores liv. Men alligevel, den nuværende træpolitik, som flere danske kommuner er i gang med at søsætte (Stevns, København, Frederiksberg – samt flere steder i Europa) skaber særligt fokus på kvalitet i træbeplantning og en stigende efterspørgsel på landskaber med træer i byområderne.

Så måske er der håb om, at samfundet snart er klar til at se anderledes på træer frem for ”noget der skygger for meget foran vinduet og smider blade på bilen”.

(1) The New Yorker: How trees calm us down
(2) Scientific Reports
(3) Berman, M. G., Jonides J & Kaplan S. The Cognitive Benefits of Interacting With Nature. Psychological Science 2008
(4) Andersson S. L. Empowerment of Aesthetics, Catalogue for the Danish Pavillion at the 14th Biennale di Venezia. 2014
(5) Nowak, D. J., Hirabayashi, S., Bodine, A. & Greenfield, E. Tree and forest effects on air quality and human health in the United States. Environmental Pollution (2014)
(6) Brosse, J., Mythologie des arbres, Plon, 1989; Payot-Rivages, 1993, 2001

Foto: Fraxinus angustifolia på Frederiksberg. Fotograf: Elzélina Van Melle